Interim Management

Behov av tidsbegränsade resurser uppstår ofta medan rekrytering pågår, vid förändringsprocesser eller vid olika typer av projekt.
Via vårt nätverk av kvalificerade konsulter på både lednings- och specialistnivå hittar vi rätt kompetens för det specifika uppdraget.

I vårt konsultnätverk finns b l a konsulter med chefs- och projektledarerfarenhet inom ekonomi/finans, försäljning och IT.

I vårt nätverk finns också konsulter med erfarenhet av att leda omstruktureringar och driva förändringsarbete.

Ogunsen Executive samt Finance & Legal har ett nätverk av underkonsulter och Ogunsen IT har även en konsultverksamhet med både egna anställda och underkonsulter.
Vi genomför en gedigen kvalitetssäkring och bakgrundskontroll på de konsulter vi förmedlar vilket bl.a innefattar intervju, referenstagning, kontroll av F-skattsedel, finansiell status och försäkringar.

Ogunsen tar fullt ansvar för konsulten under uppdraget och gör löpande uppföljningar med både kund och konsult.