När vi hittat rätt underlag av kandidater blir nästa steg att utvärdera vem av dessa som är bäst lämpad och mest motiverad för tjänsten.

Vår målsättning är att du som kund ska känna dig säker på vem du anställer och att denna person kommer att ge ett positivt bidrag till er verksamhet. Genom djupgående intervjuer, tester (personlighets- och/eller färdighetstester) referensintervjuer samt granskning av betyg tar vi fram ett gediget beslutsunderlag.

Human Due Diligence

Vi granskar alltid betyg, kontrollerar frånvarohistorik, genomför referensintervjuer samt tar kreditupplysning på slutkandidat. För vissa nyckelbefattningar rekommenderar vi en ännu mer omfattande bakgrundskontroll. Via extern samarbetspartner erbjuder vi kontroll och verifiering av bl.a personuppgifter, utbildning, juridiska spörsmål, ekonomiska uppgifter, företagsengagemang och mediebild. Vi har även samarbetspartners som tillhandahåller hälsoprofil samt drog- och alkoholtester.

Personbedömning/Second Opinion

Våra konsulter är certifierade användare av SHL:s samt Assessio:s olika verktyg:

OPQ – Occupational Personality Questionnaire
MQ – Motivationsformulär
Färdighetstester – Verbal samt numerisk kritisk värdering
Has (Hogan Assessment System)
BasIQ & Matrigma – Begåvningstest

Via legitimerad psykolog erbjuder vi även ett utökat testbatteri innehållande bl a specialdesignade simuleringsövningar.