Search

Att rekrytera genom search innebär att vi diskret söker upp och uppmärksammar intressanta kandidater för den aktuella befattningen. Vår researchfunktion genomför tillsammans med konsulten en genomgripande sökning och kartläggning bland databaser, nätverk, tipsgivare och målföretag. Genom denna metod når vi personer som inte aktivt letar efter nytt jobb vilket ofta är fallet då man söker chefer på högre nivå s k Executive Search. Search är också att rekommendera då vi söker en eftertraktad kompetens där tillgången på kandidater är begränsad.

Selection/annonserad rekrytering

Våra konsulter är experter på att välja rätt kanal/media samt hjälper till att utforma attraktiva platsannonser. Vi har samarbetsavtal med ett stort antal nätrekryteringssajter samt avtal med dags- och fackpress. Vid annonserad rekrytering hjälper vi självklart till med all administration och korrespondens till och från sökande.
Det är aktuellt marknadsläge och tillgången på eftersökt kompetens som styr valet av sökmetod. Våra konsulter är specialister på arbetsmarknaden och skräddarsyr ett upplägg som passar aktuell befattning/uppdrag. Sökning av kandidater i egen och externa databaser ingår alltid i vår sökmetodik.

Läs mer om vår rekryteringsprocess
Läs mer om Personbedömning och Bakgrundskontroll