Vår rekryteringsprocess är framtagen för att optimera både kvalitet och effektivitet. Vår långa erfarenhet av rekrytering har givit oss kunskapen om vilka steg och vilket förhållningssätt som krävs för att processen ska bli lyckad. Vad som särskilt kan lyftas fram är:

Rätt från början – Behovsanalys och förståelse för kundens verksamhet och framtida utmaningar är grunden i vårt arbete.

Kommunikation – Kontinuerlig dialog och strukturerade återkopplingar under processen är avgörande för ett lyckat samarbete.

Effektivitet – Resurser, nätverk och erfarenhet ger en snabbfotad och flexibel process. Vi är alltid ett team som arbetar tillsammans för att lösa uppdraget.

processen