Specialistområden

Ogunsens erbjudande omfattar rekrytering och konsultförmedling inom tre olika specialistområden:

Ogunsen Executive

Chefsrekrytering
ex VD, CFO, IT chef, HR Manager, Affärsområdeschef, Kreditchef, Inköpschef

Ogunsen Finance & Legal

Tyngre specialister
ex riskanalytiker, produktutvecklare, cash manager, valutahandlare, aktuarie

Ogunsen IT

Tyngre specialister
ex systemutvecklare, projektledare, systemförvaltare, verksamhetsarkitekt

Våra kunder finns främst inom privat sektor men vi har även uppdragsgivare inom kommun samt statliga bolag och förvaltningar.