Om oss

Att finna rätt ledare och rätt kompetens till affärskritiska nyckelfunktioner är en avgörande faktor för framgångsrika företag och organisationer. Förändringstakten ökar kontinuerligt och för att bolagen ska kunna driva och vara en del av utvecklingen ställs allt högre krav på dagens ledarskap. Spetskompetens blir viktigare. Betydelsen av ledarens kapacitet, drivkrafter och förmågor ökar allt mer. Samtidigt som ledaren måste kunna hantera såväl ägargrupper och anställda som media och andra intressegrupper.

I detta utmanande affärsklimat rekryterar Ogunsen ledare och talanger på högsta nivå. Människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer.

Värderingar

Vårt övergripande mål är tydligt: Redan från dag ett ska uppdragsgivare och kandidat kunna växa och utvecklas – både som människor och företag – och tillsammans nå såväl taktiska som strategiska mål.

Vi utgår alltid från uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar samt kopplar detta till kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar. En lyckad rekrytering innebär att kandidaten bidrar till företagets utveckling samtidigt som hon/han utvecklas som individ.

Personligt engagemang

Våra medarbetare gör det ”lilla extra” och sätter kunden och kandidaten i centrum. Som en mindre aktör är vi flexibla, snabbfotade och serviceinriktade.

Erfarenhet & Proaktivitet

Vi blir proffs på det vi gör genom att kombinera lång erfarenhet och kunskap med att ligga steget före och kontinuerligt arbeta med förnyelse.

Öppen kommunikation

Vi är tydliga, lyhörda och ärliga i dialogen med kunder och kandidater vilket är viktiga byggstenar för ett lyckat resultat och en långsiktig relation.

Pålitlighet

Vi är fokuserade och målinriktade.
Vi håller det vi lovar och levererar resultat.