Aktuellt

Boarding for Success Nätverksträff

Ogunsen hade det stora nöjet att stå som värd när Boarding for success, Sveriges vassaste styrelsenätverk, hade sin senaste nätverksträff måndagen den 17/2. En träff som syftade till att fördjupa relationer samt överföra kunskap mellan varandra i nätverket. Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

• Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
• Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation
• Som opinionsbildare synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete

Boarding for Success ska vara en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt. Läs mer om BFS här https://www.boardingforsuccess.se/