All Posts By

Malin Söhr

Boarding for Success Nätverksträff

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen hade det stora nöjet att stå som värd när Boarding for success, Sveriges vassaste styrelsenätverk, hade sin senaste nätverksträff måndagen den 17/2. En träff som syftade till att fördjupa relationer samt överföra kunskap mellan varandra i nätverket. Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

• Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
• Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation
• Som opinionsbildare synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete

Boarding for Success ska vara en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt. Läs mer om BFS här https://www.boardingforsuccess.se/

Ogunsen diskuterar validering av framtidens ledare

By | Aktuellt | No Comments

I veckan har Natalie Jacquet från Ogunsen haft nöjet att samtala med Dr. Robert T. Hogan om de senaste trenderna inom rekrytering och utveckling. Den senaste forskningen presenterades och vi diskuterade vilken personlighet de mest lyckosamma ledarna har samt hur framtidens ledare bör coachas för att ha bästa möjliga förutsättning att bidra till bolagets lönsamhet.

Ogunsen deltar på Boarding for Success Nätverksträff

By | Nyheter | No Comments

Ogunsen hade nöjet att bli inbjudna av Sveriges vassaste styrelsenätverk, Boarding for success, nätverksträff där vi tillsammans med medarbetare i branschen diskuterade hur man bygger högpresterande styrelseteam.

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

  • Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
  • Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation
  • Som opinionsbildare synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete

Boarding for Success ska vara en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt. Läs mer här.