Category

Aktuellt

Ogunsen Intervjuserie: Joachim Wollnert, VD på Hissmekano

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi har pratat med några av de kandidater vi rekryterat under året.

 

Hej Joachim,
Du rekryterades av Ogunsen till din roll VD på Hissmekano. Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

Hissmekano hade en tydlig vilja och strategi att expandera i Europa. Att axla ledarrollen när bolaget just skulle ta klivet ut i Europa lockade mig. Att dessutom möta människorna i företaget och den kreativa miljö som varje dag bygger kundnära relationer kändes både roligt och utmanande.

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Vår bransch har en samhällskritisk funktion då det är av största vikt att hissar och rulltrappor fungerar i samhället. Under pandemin har vi anpassat våra processer och skapat nya leverantörssamarbeten för att support och leverans ska fungera.

Hur har din roll och uppdrag påverkats?

Vi skulle precis ta steget ut i Europa då Covid-19 initialt satte stopp för våra planer. Vi fick ta ett steg tillbaka och lägga en ny plan som säkert blev lite mer genomarbetad. Uppdraget är detsamma men som nytillträdd vd i början av pandemin förändrades mina första hundra dagar, både i det strategiska och vardagliga arbetet. Jag fick mer tid att lära känna Hissmekano och bygga vidare på den familjära företagskulturen. Och tack vare digitala hjälpmedel kunde vi upprätthålla vårt fantastiska nätverk av leverantörer och möta våra kunders behov varje dag.

Vad är största utmaningarna nu i din roll?

Vi har påbörjat vår expansion i Tyskland och utmaningen blir att kunna driva på de processer vi startat och framför allt att vara på plats i Tyskland. Det är ju inte helt lätt med pandemin som ändrar förutsättningarna. Det viktigaste blir att fortsätta att bygga strategiska partnerskap med kunder och leverantörer.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Många arbetsmoment går att genomföra digitalt, men när vi bygger relationer och rekryterar nya kollegor så krävs fysiska möten! När vi vet att de det finns kulturella och språkliga skillnader ser vi till att i möjligaste mån mötas personligen. Vi är samtidigt noga med att vidta säkerhetsåtgärder och tack vare vår öppna dialog om vad myndigheternas rekommendationer betyder för oss skapar vi en säker arbetsmiljö för alla. Det är naturligtvis fruktansvärt vad som sker i kölvattnet av Covid-19, men när vi utvecklar anpassade arbetsprocesser och en aktiv innovationsverksamhet ser jag att Hissmekanos expansion i Europa kan bli en succé.

Stort tack Joachim, vi ser fram emot att fortsätta följa din resa inom Hissmekano!

Ogunsen Intervjuserie: Rikard Jansson, VD på Ex-Change Parts

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi har pratat med några av de kandidater vi rekryterat under året.

Hej Rikard,
Du rekryterades nyligen av Ogunsen till din roll som VD på Ex-Change Parts. Du tillträdde i oktober 2020, vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

Ex-Change Parts är verksamma inom en smal nisch av aviationbranschen där man tidigare har lyckats att både växa organiskt och bibehålla en sund lönsamhet. Det är en med stor glädje jag tar mig an utmaningen att tillsammans med alla kompetenta medarbetare få fortsätta att utveckla en redan framgångsrik verksamhet.

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Vi är verksamma på medeltunga helikoptrar. Det innebär att våra kunder finns i hela världen inom försvar, räddning och inspektionsuppdrag. Flera kunder har minskande behov och efterfrågan men vi har klarat att trots det växa i volym även under 2020 jämfört med 2019.

 Har din roll och uppdrag redan påverkats?

För min egen del påverkar det möjligheten att resa och träffa kunder, agenter, leverantörer och medarbetare. Det blir mer videomöten istället för fysiska möten. Även introduktionsutbildningar av ny personal påverkas men med dagens verktyg är det möjligt att hitta bra lösningar.
Den långsiktiga planen att utveckla verksamheten genom att skala upp verksamheten på i huvudsak det vi är bäst på idag ligger fast.

Vad är största utmaningarna nu i din roll?

Att sätta mig in i verksamheten genom att möta alla kompetenta medarbetare och samarbetspartners och samtidigt följa rådande smittspridningsrestriktioner.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Vi är ödmjuka inför det faktum att den nisch vi är verksamma inom har klarat sig bra hittills jämfört med branschen som helhet och att vi har en god hälsa i verksamheten både i mänskliga och ekonomiska termer.
Fokus är nu inställt på att fortsätta att skydda alla medarbetare samt fokusera på kundnyttan i verksamheten och prioritera rätt i kommande affärsutvecklingsprojekt.

Stort tack Rikard, vi ser fram emot att fortsätta följa din resa inom Ex-change Parts!

Sandra Isberg blir verksamhetsutvecklingschef på Rikshem

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search har haft förmånen att hjälpa Rikshem med rekryteringen av ny Verksamhetsutvecklingschef. Sandra Isberg är idag vd på Libitum Sverige som arbetar med digitala bostadslösningar. Dessförinnan har hon arbetat länge i bygg- och fastighetsbranschen i flera roller på Skanska, bland annat som inköpschef Hus Skanska Sverige.

Tjänsten är nyinrättad och ingår i ledningsgruppen. Sandra tillträder den 11 januari 2021.

Läs mer i Pressrelease

Vi ser fram emot att följa Sandras resa framöver inom Rikshem!