Category

Aktuellt

Ny Indirect Tax Manager till Husqvarna

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search har precis haft förmånen att hjälpa Husqvarna med rekryteringen av en ny Indirect Tax Manager. Diala Wahlbeck, idag Skattekonsult inom Tax Management Consulting på Deloitte, tillträder sin nya tjänst den 10 augusti. Vi ser mycket fram emot att följa Dialas framtida resa inom Husqvarna!

Ogunsen Intervjuserie: Jakob Selin, Director Business Improvement & Growth Support Nordics, Sodexo

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi pratat med några av våra kunder och kandidater och hört oss för hur deras roll och verksamhet påverkats av coronaviruset.

 

 

Hej Jakob,
Du rekryterades av Ogunsen till Sodexo som Director of Business Improvement & Growth Support Nordics. Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

Möjligheten att driva utveckling av resultatet genom medarbetare, samt skapa bra affärer som ger nöjda kunder. Att få ansvara för de tre stegen, där anbudsfasen är den första och där lösningen på kundens behov konkretiseras som sedan förs över till mobiliseringfasen av de tjänster som har avtalats och som fortsätter med en strukturerad utveckling av kontrakten.

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Vi har haft bra beredskap men varit tvungna att jobba mer agilt för att snabbt kunna flytta kapacitet och kompetens från en kund till en annan. Vi har blivit bättre på att samarbeta internt och uppskattar de bra diskussioner vi har haft med våra kunder under de senaste månaderna.

Hur har din roll och uppdrag påverkats? Har ditt uppdrag förändrats?

Ja, utöver mitt ansvar har jag fått i uppdrag att tillsammans med ett bra team scanna efter insikter på regional men även global nivå för att sedan konkretisera och rekommendera ledningen vilka som skall testas och implementeras. Målet är ju självklart att vara ännu bättre rustade att ta oss an arbetsuppgifter efter COVID-19.

Vad är största utmaningarna nu i din roll?

Just nu är det att gasa och bromsa samtidigt.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Generellt så tror jag att vi kommer att se att våra kunder vill ha en bättre beredskap för att säkerställa kontinuitet i sina verksamheter oavsett vilka framtida utmaningar som kommer. I och med vår stabila bas och stora geografiska räckvidd så har vi redan tagit del och lär oss av de länder som är på väg ur krisen och kan på så sätt bättre stödja våra kunder både före, under och sedan vid återgång till det nya normala.

Stort tack Jakob, vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med dig och följa din resa inom Sodexo!

Ogunsen Intervjuserie: Annica Samnerud, Head of IT support Nordic på Food Folk/ McDonalds

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi pratat med några av de kandidater vi rekryterat under åren och hört oss för hur deras roll och verksamhet påverkats av coronaviruset.

 

Hej Annica,
Du rekryterades av Ogunsen till din roll som Head of IT Support Nordic på Food Folk/ Mc Donalds . Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

När jag såg rollbeskrivningen kände jag direkt att det här är mitt jobb. Känslan av att samtliga roller och erfarenheter jag samlat på mig sedan lång tid tillbaka  vävdes samman, det gick inte att motstå helt enkelt.  

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Restaurangbranschen påverkas mycket negativt av detta. Jag slås av vilken enorm  kämparanda det finns där ute och vilka kreativa ideér som kommer fram.

Hur har din roll och uppdrag påverkats? Har ditt uppdrag förändrats?

Min roll är densamma, men formerna för den har klart förändrats. Vi sitter alla och arbetar hemifrån sedan en dryg månad tillbaka, vilket ställer stora krav på att kunna utföra allt  på distans. Onsite-teamet som tidigare åkte ut på uppdrag får nu skicka ut utrustning och guida användarna på plats efter bästa förmåga. Vi har fått styra om i planeringen av projekt som utförs ute på restaurangerna och istället fokusera på de projekt som fungerar att arbeta vidare med på distans.

Nya projekt med fokus på merförsäljning tillkommer och högprioriteras.

Vad är största utmaningarna nu i din roll?

Det jag planerade för igår kanske inte gäller imorgon. Situationen ställer höga krav på att jag snabbt kan justera mig och planera om. Kommunikation är viktigare än någonsin då samtliga i teamen sitter på egen kammare. Att behålla gruppdynamiken i en tid av isolering är en av de största utmaningarna. Jag är väldigt tacksam för att vi har bra teknik som stödjer oss i detta.  

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Att det trots allt fungerar bättre än jag trodde. Alla anstränger sig verkligen till det yttersta för att få det att fungera på bästa sätt trots rådande omständigheter. Den innovativa förmågan och drivkraften är imponerande!

 

Stort tack Annica, vi ser fram emot att fortsätta följa din resa inom Food Folk!