Category

Aktuellt

Ny Indirect Tax Manager till Telia Company

By | Aktuellt | No Comments

 

Ogunsen Executive Search hade i våras förmånen att hjälpa Telia Company med rekryteringen av en ny Indirect Tax Manager. Joachim Broberg, idag senior VAT Manager och Teamleader på KPMG, tillträder sin nya tjänst den 7 september. Vi ser mycket fram emot att följa Joachims framtida resa inom Telia!

Digital Rekrytering – I augusti träffas chef och nyanställd medarbetare för första gången

By | Aktuellt | No Comments

Marie Hedberg och My Bungerfeldt

Vi på Ogunsen Executive Search har precis genomfört vår första helt digitala rekryteringsprocess.

Den 3:e augusti kommer Marie Hedberg, rekryterande chef och Head of Risk & Internal Control Nordic Region på Sodexo, och My Bungerfeldt att träffas IRL för första gången. Då tillträder My rollen som Senior Risk & Internal Control Audit på Sodexo. Behovsanalys, kravprofil, intervjuer, referenstagning och signering av anställningsavtal har genomförts helt via en digital process.

Så här sammanfattar de sina upplevelser som beställare och kandidat i vår första helt digitala rekryteringsprocess.

Hur har ni upplevt processen?

Marie: Rekryteringsprocessen var smidig, från att jag i början hade ställt in mig på att träffa kandidaterna ”live” till att träffa kandidaterna digitalt, skedde förändringen lätt.

My: Min upplevelse av att gå igenom en digital process är positiv, jag tycker processen har hanterats smidigt och jag känner att jag fått svar på alla frågor och funderingar jag har haft under tiden.

Vad har varit utmanande/svårt?

Marie: För mig var utmaningen att lita på min instinkt och första intrycket av kandidaterna. Detta var min första rekrytering och att utföra hela processen digitalt kändes ovant i början men jag har fått suveränt stöd av vår HR funktion och Natalie Jacquet på Ogunsen under hela processen.

Under första intervjun hade jag svårt att få grepp om var jag skulle rikta blicken, skall den riktas mot kameran i datorn, eller mot kandidaten jag ser på skärmen (skrattar). Men efter en stund slutade jag fundera över detta och satte fokus på att lyssna till kandidatens svar.

En annan utmaning är att lita på att tekniken ”håller” och att det inte blir problem på den fronten. I mitt fall fungerade allt bra.

My: Vet inte om jag har något som jag tycker varit svårt eller utmanande. Processen har flutit på bra. Jag tycker såklart det varit tråkigt att inte ha kunnat träffats personligen ännu, men det får vi göra i augusti och det ser jag väldigt mycket fram emot.

Finns det några fördelar med en helt digital process?

Marie: En definitiv fördel är att du kan boka in möten när det passar dig. Eftersom jag är bosatt i Finland behöver jag inte tänka på att ordna med resor för att kunna träffas.

My: Fördelar för mig som kandidat är att det inte tagit så mycket tid ifrån mitt arbete förutom intervjutiden, det har inte varit någon transporttid.  En annan fördel är att kunna anteckna diskret och ha sina egna stödnoteringar vid sidan av, så man inte glömmer bort att fråga något man har funderat över.  Jag tycker även det varit lite mindre nervöst att ha digitala intervjuer än träffas IRL.

Vilka lärdomar har ni dragit?

Marie: För min del är lärdomen att det går att ordna en rekrytering digitalt. Jag tror att vi kunde ha varit snabbare med beslutet om jag träffat kandidaterna ”live” men i det stora hela har vi hållit oss relativt bra till tidsramen.

My: Att det faktiskt går att ha en hel rekryteringsprocess digitalt och få en bra känsla utav involverade personer, bolaget och den aktuella tjänsten det handlar om.

Tack Marie och My för gott samarbete under denna process. Vi ser fram emot att ta del av ert första möte och följa er under hösten.

Vill du ha mer information om hur Ogunsen kan hjälpa dig att hitta kompetenta medarbetare? Läs mer om oss här!

Ogunsen Intervjuserie: Carl Feinbaum, Chief Risk Officer på ICA Banken

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi pratat med några av våra kunder och kandidater och hört oss för hur deras roll och verksamhet påverkats av coronaviruset.

 

Hej Carl,
Du rekryterades av Ogunsen till din roll som Chief Risk Officer på ICA Banken. Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

Jag lockades av att jobba i en organisation som hade ett tydligt tillväxtmål i en bransch som inte sett några nya större bolåneaktörer på flera år! Dessutom innebär jobbet som Riskchef på ICA Banken att man jobbar i ett mångfacetterat kretslopp med en naturlig exponering mot dagligvaruhandel, konsumtion, fastigheter, försäkring och apotek.

Kretsloppet är en väldigt viktig del av verksamheten och det var mycket lockande att vara en del av förädlingsresan av ICAs bank och försäkringserbjudande – och förhoppningsvis kunna vara med och ta hälsosamma marknadsandelar med ett bra erbjudande som gagnar både ICAs kunder och ICA Gruppen.

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Som alla andra finansiella institutioner har ICA Bankens verksamhet påverkats av avsevärt större osäkerhet till följd av ett kraftigt försämrat makroläge. Makroläget, med kraftigt försämrade ekonomiska utsikter i ett flertal branscher, gör att tidigare antaganden om marknad, tillväxt och risk blir alltmer osäkra. Å andra sidan verkar ICA Banken i ett kretslopp som påverkas något mindre av de negativa aspekterna av det första skedet av Covid-19, vilket kan skapa andra, försiktigt positiva, förutsättningar för den framtida verksamheten.

Hur har din roll och uppdrag påverkats? Har ditt uppdrag förändrats?

Rollen som CRO för bankgruppen har i sig inte påverkats nämnvärt; arbetet med att leda arbetet med risk-kultur och förståelse för de mångfacetterade fallgroparna i en ekonomisk tillvaro, nu med Covid-19, fortsätter. Dock är det viktigt att beakta att vi befinner oss i en ekonomisk situation som världen inte upplevt på ungefär 100 år. Den ekonomiska tillbakagången, med kraftigt reducerade ekonomiska förutsättningar och eroderat skatteunderlag med dess följdeffekter på samhället är helt unik. Att beakta dessa makrorörelser och verksamhetens plats i dem, kräver en stor dos ödmjukhet och anpassningsförmåga.

Vilka är de största utmaningarna nu i din roll?

Skulle säga att utmaningen ligger i försöka skilja på faktorer som man kan påverka i verksamheten och vilka faktorer som är omöjliga att påverka. De faktorer som är så pass stora och/eller alltför komplexa får man låta vara och fokusera på de delar av verksamheten som går att förändra. Att förhålla sig till risk på både kort och lång sikt och där förutsättningarna för att nå ett bra resultat är så skilda är även det en utmaning.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Snabbheten och komplexiteten i ett raskt förändrat makroläge och förmågan att anpassa sig därefter; att våga tänka det otänkbara och planera tillräckligt för det.

Stort tack Carl, vi ser fram emot fortsätt samarbete samt att följa din resa inom ICA Banken!