Category

Aktuellt

Ogunsen intervjuserie: André Lundqvist, Group Head of Tax på Skanska AB

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi pratat med några av våra kunder och kandidater och hört oss för hur deras roll och verksamhet påverkats av coronaviruset.

 

 

Hej André!
Du rekryterades av Ogunsen till din roll som Group Head of Tax till Skanska AB. Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

När jag blev kontaktad av er på Ogunsen letade jag inte aktivt efter nytt jobb utan trivdes väldigt bra i min roll som gruppchef på PwC. Rollen som Skattechef på Skanska var dock så tilltalande för mig att jag ville höra mer. I takt med att jag lärde känna företaget under intervjuprocessen stod det mer och mer klart att jag ville hit. Skanska är ett av Sveriges största bolag med en progressiv och modern profil trots sin långa historia. Verksamheten är väldigt intressant och meningsfull med sunda kärnvärden. Det fanns inget för mig att tveka på! 

Hur har er bransch påverkats av Covid-19?

Bygg- och fastighetsutvecklingsbranschen i stort ser initialt ut att ha påverkats lindrigare än många andra branscher så här långt, men det finns naturligtvis ett stort mått av osäkerhet inför framtiden. Vi är liksom alla andra beroende av frisk personal, tillgång till material och en fortsatt efterfrågan av våra tjänster. Jag kan bara tala för Skanska, men det finns mycket rutin och kompetens här och jag är imponerad av sättet som företaget har hanterat situationen på hittills. 

Hur har din roll och ditt uppdrag som Skattechef påverkats? Har ditt uppdrag förändrats i någon utsträckning?

Corona-läget har inte påverkat rollen direkt och jag upplever att jag kan uppfylla mina åtaganden och mitt uppdrag. Det är klart att det är annorlunda att jobba hemifrån med fysisk distans från kollegorna men möten via Teams fungerar över förväntan. På Skanska har vi en bra digital infrastruktur som underlättar. Arbetsuppgifterna som sådana är alltid varierande men stort fokus ligger naturligtvis på att bevaka rättsutvecklingen och alla ändringsbudgetar där det händer mycket just nu, både i Sverige och våra utländska marknader. På ett personligt plan tar jag naturligtvis också stort intryck av utvecklingen runt omkring oss och det påverkar säkert mig som kollega i viss mån.

Vilka är dina största utmaningar för närvarande?

Att inte få träffa mina kollegor dagligen. Jag har blivit påtagligt varse om att jag har ett socialt behov som jag tidigare inte reflekterat nämnvärt över i professionella sammanhang. Samtalet vid kaffeautomaten, de spontana frågorna och sammanhållningen i stort. Fysiska möten är viktiga och går inte att ersätta fullt ut, trots väl fungerande digitala lösningar.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Jag har fått nya insikter om mig själv och mina kollegor. Den stora lärdomen är att tillvaron i grunden är väldigt bräcklig och att allt snabbt kan förändras. En positiv insikt i allt det tråkiga är att vi är bättre än vi tror på att hitta alternativa sätt att lösa problem, och att vi har en otrolig förmåga att anpassa oss även under väldigt prövande omständigheter.

Stort tack André, vi ser fram emot att fortsätta följa din resa på Skanska!

Ny Indirect Tax Manager till Husqvarna

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search har precis haft förmånen att hjälpa Husqvarna med rekryteringen av en ny Indirect Tax Manager. Diala Wahlbeck, idag Skattekonsult inom Tax Management Consulting på Deloitte, tillträder sin nya tjänst den 10 augusti. Vi ser mycket fram emot att följa Dialas framtida resa inom Husqvarna!

Ogunsen Intervjuserie: Jakob Selin, Director Business Improvement & Growth Support Nordics, Sodexo

By | Aktuellt | No Comments

Ogunsen Executive Search rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi pratat med några av våra kunder och kandidater och hört oss för hur deras roll och verksamhet påverkats av coronaviruset.

 

 

Hej Jakob,
Du rekryterades av Ogunsen till Sodexo som Director of Business Improvement & Growth Support Nordics. Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

Möjligheten att driva utveckling av resultatet genom medarbetare, samt skapa bra affärer som ger nöjda kunder. Att få ansvara för de tre stegen, där anbudsfasen är den första och där lösningen på kundens behov konkretiseras som sedan förs över till mobiliseringfasen av de tjänster som har avtalats och som fortsätter med en strukturerad utveckling av kontrakten.

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Vi har haft bra beredskap men varit tvungna att jobba mer agilt för att snabbt kunna flytta kapacitet och kompetens från en kund till en annan. Vi har blivit bättre på att samarbeta internt och uppskattar de bra diskussioner vi har haft med våra kunder under de senaste månaderna.

Hur har din roll och uppdrag påverkats? Har ditt uppdrag förändrats?

Ja, utöver mitt ansvar har jag fått i uppdrag att tillsammans med ett bra team scanna efter insikter på regional men även global nivå för att sedan konkretisera och rekommendera ledningen vilka som skall testas och implementeras. Målet är ju självklart att vara ännu bättre rustade att ta oss an arbetsuppgifter efter COVID-19.

Vad är största utmaningarna nu i din roll?

Just nu är det att gasa och bromsa samtidigt.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Generellt så tror jag att vi kommer att se att våra kunder vill ha en bättre beredskap för att säkerställa kontinuitet i sina verksamheter oavsett vilka framtida utmaningar som kommer. I och med vår stabila bas och stora geografiska räckvidd så har vi redan tagit del och lär oss av de länder som är på väg ur krisen och kan på så sätt bättre stödja våra kunder både före, under och sedan vid återgång till det nya normala.

Stort tack Jakob, vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med dig och följa din resa inom Sodexo!