Vi vet vad som krävs för en lyckad chefsrekrytering

En viktig nyckel till framgång och lönsamhet är att anställa rätt person till rätt plats. Det här gäller alla positioner i en organisation, men i synnerhet vad gäller ledande positioner och vid chefsrekrytering.

Oavsett bransch och storlek på företag är rekryteringen till företagets ledarpositioner en av de viktigaste strategiska satsningarna. Tyvärr blir en del chefsrekryteringar fel och en felrekrytering på ledarnivå kan bli en mycket kostsam historia. Därför är kunskap om nedanstående områden avgörande när man ska rekrytera chefer och personer till ledande befattningar:

  • Kunskap om ledarkompetens och framtidens ledarskap
  • En urvalsprocess som bygger på forskning
  • Ett gediget och omfattande searcharbete
  • Förståelse för kandidatupplevelsen och kandidatens beslutsprocess

Vi som arbetar på Ogunsen har mångårig erfarenhet av rekrytering och search och vet vad som krävs för en lyckad chefsrekrytering. Våra rekryteringskonsulter är seniora rådgivare med höga krav på serviceanda, professionalism, diskretion, lyhördhet och effektiva processer.

Vi utgår alltid från uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar och kopplar detta till kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar. Genom vårt kandidatnätverk och konsultativa arbetssätt kan vi erbjuda en professionell, kvalitetssäkrad matchning och  ge våra kunder access till kandidater utanför de självklara sökområdena.

Professionell rekryteringspartner

I vår strategiska förändringsresa hittade vi ett framgångsrikt samarbete med Ogunsen Executive Search. Hos Ogunsen mötte vi en professionell rekryteringspartner som bidrog till en utvecklande process och flertalet strategiskt viktiga rekryteringar. Då detta var en större organisationsförändring var det av stor vikt att konsulterna hade en förståelse för vår affärsmodell, kultur och strategi. Jag anser att teamet på Ogunsen har varit engagerade, rådgivande och dedikerade i detta samarbete.

Ulf Bertilsson, Head of Business Control, SJ

Våra tjänster inom chefsrekrytering

Executive Search

Vi identifierar, attraherar och rekryterar chefer och seniora specialister.

Interim Management

Uthyrning av kvalificerade chefer och specialister vid tidsbegränsat behov.

Second Opinion

Få ett professionellt och oberoende utlåtande av kandidater i er egen rekryteringsprocess.

Leadership Assessment

Med hjälp av djupintervjuer och personlighetstester identifierar vi ledarkompetens – både hos individer och grupper.

Vår metod för att rekrytera chefer

Vår urvalsmetod bygger på forskning och vetenskap. Rekryteringskonsulter och researchers arbetar i dynamiska team som skräddarsys inför varje enskilt rekryteringsuppdrag.

Ogunsen - Vår metod för chefsrekrytering

Varför Ogunsen?

Personligt engagemang

Våra medarbetare gör det ”lilla extra” och sätter kunden och kandidaten i centrum. Som en mindre aktör är vi flexibla, snabbfotade och serviceinriktade.

Erfarenhet & proaktivitet

Vi blir proffs på det vi gör genom att kombinera lång erfarenhet och kunskap med att ligga steget före och kontinuerligt arbeta med förnyelse.

Öppen kommunikation

Vi är tydliga, lyhörda och ärliga i dialogen med kunder och kandidater vilket är viktiga byggstenar för ett lyckat resultat och en långsiktig relation.

Pålitlighet

Vi är fokuserade och målinriktade.
Vi håller det vi lovar och levererar resultat.

Kontakta oss