Executive Search

En viktig nyckel till framgång och lönsamhet är att anställa rätt person till rätt plats – speciellt vad gäller ledande positioner.

Vi har gedigen erfarenhet av executive  search  med höga krav på serviceanda, professionalism, diskretion, lyhördhet och effektiva processer.  Vi utgår alltid från uppdragsgivarens affär och framtida utmaningar och kopplar detta till kandidatens egna drivkrafter, mål och värderingar. Genom vårt kandidatnätverk och konsultativa arbetssätt kan vi erbjuda en professionell och kvalitetssäkrad matchning samt ge våra kunder access till kandidater utanför de självklara sökområdena.

Tack vare våra kompetenta och engagerade rekryteringskonsulter samt vårt fokus på kvalitet får vi idag nästan uteslutande våra uppdrag på rekommendation.

Chefsrekrytering

En framgångsrik chefsrekrytering förutsätter en genomarbetad behovsanalys. Varför har rekryteringsbehovet uppstått? Hur ser förutsättningarna ut? Vilka förändringar står bolaget inför? Vilken typ av ledarprofil önskas? Hur ser de affärsmässiga behoven ut? Företagskultur och värderingar?

Varje rekryteringsuppdrag startar med ett uppstartsmöte där vi, tillsammans med vår uppdragsgivare, genomför behovsanalysen, diskuterar nuläge och framtid för att förstå vilka egenskaper, kompetens och erfarenheter som krävs för chefsrollen. Därefter tar vi fram den kravprofil/ledarprofil som kommer att ligga till grund för hela rekryteringsprocessen. Utifrån kravprofilen inleder vi sedan processen för att hitta en chef som passar just er verksamhet.

Kompetens står alltid i fokus för oss när vi genomför chefsrekryteringar. Vi utvärderar potential och kunskap hos kandidaterna under hela urvalsprocessen. Vi som arbetar på Ogunsen har mångårig erfarenhet av rekrytering och search och vet vad som krävs för en lyckad rekrytering. Våra rekryteringskonsulter är seniora rådgivare med gedigen erfarenhet av executive search. Med vår mångåriga erfarenhet och väl uppbyggda nätverk av kandidater kan vi erbjuda en mycket professionell och kvalitetssäkrad matchning.

Exempel på genomförda chefsrekryteringsuppdrag: VD, Chief Financial Officer, Chefsjurist, Chief Risk Officer,  Head of Compliance, Head of Business/Financial Control, Skattechef, Marknadschef,  Kommunikationschef, Försäljningschef, Presschef mfl… 

Senior specialistkompetens

När senior specialistkompetens ska rekryteras är det ofta av en väsentligt strategisk betydelse för företaget. Men erfarna specialister med tung kompetens inom ett specifikt område är ofta eftertraktade på arbetsmarknaden och svåra att attrahera.

För att hitta och attrahera seniora specialister krävs djup förståelse för kompetensen och vad arbetsuppgifterna och rollen innebär. Dessutom krävs alltid ett gediget researcharbete.

Ogunsen Executive Search har lång erfarenhet av rekrytering av seniora specialister – särskilt inom följande områden:

Juridik & Regelefterlevnad
Bolagsjurist, Skattejurist, Compliance Officer, AML Officer

IT & Informationssäkerhet
Service Owner, Projektledare, Data Protection Officer

Ekonomi & Finans
IFRS Specialist, Risk Officer/Risk Analytiker

Kontakta oss

Står du inför att rekrytera en chef eller en erfaren specialist? Kontakta gärna någon av våra seniorkonsulter för mer information om hur vi kan hjälpa dig.