Leadership Assessment

Med hjälp av djupintervjuer och personlighetstester identifierar vi ledarkompetens – både hos individer och grupper.

Vi gör en genomlysning av ledningsgrupp eller annan form av gruppering för att kartlägga kompetenser och egenskaper både på individ- och gruppnivå. Det övergripande målet är att göra en utvärdering av gruppens medlemmar för att säkerställa att den är rätt sammansatt och att den ligger i linje med bolagets strategi. Vi identifierar eventuella luckor och utmaningar samt lyfter gruppens styrkor. Genom marknadens bästa verktyg för personbedömning och individuell coaching ges varje individ insikt om sitt sätt att agera, blir medveten om sina styrkor samt vilka områden de kan stärka upp för att lyckas bättre i framtiden.

Jag kan varmt rekommendera att ta hjälp av Ogunsen vid assessment och utveckling av ledningsgruppen

Ogunsen har hjälpt oss med assessment av ledningsgruppens medlemmar och teamsammansättningen i samband med en större omorganisation. Vi har även fått hjälp med testning och second opinion av nya kandidater till ledningsgruppsroller. Underlag och feedback från processen var mycket värdefullt i arbetet att skapa ny ledningsstruktur. Ogunsen har varit en mycket kompetent, engagerad och behjälplig samarbetspartner genom hela processen och starkt bidragit till ett bra utfall. Jag kan varmt rekommendera att ta hjälp av Ogunsen för liknande processer.

Andreas Myhrman, VD, Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Kontakta oss

Kontakta gärna någon av våra seniorkonsulter för mer information om hur vi kan hjälpa dig.