Second Opinion

Få ett professionellt och oberoende utlåtande av kandidater i er egen rekryteringsprocess.

Om ni rekryterar på egen hand och behöver en objektiv och professionell bedömning av slutkandidaterna kan vi hjälpa till. Vi använder väl beprövade tester och djupintervjuar kandidaterna varefter vi tar fram ett beslutsunderlag som hjälper er att fatta rätt beslut utifrån aktuell kravprofil.

Följande delar ingår i tjänsten Second Opinion:

• Framtagande, eller genomgång, av kravprofil
• Djupintervju
• Arbetspsykologiska tester
• Teståterkoppling till kandidat
• Återkoppling till uppdragsgivaren

Kontakta oss

Behöver ni ett professionellt och oberoende utlåtande av kandidater i er egen rekryteringsprocess? Kontakta gärna någon av våra seniorkonsulter för mer information om hur vi kan hjälpa dig.